GPS-RTK op de Vervaet

VervaetDSC 7332 2Februari 2015: Onze Veraet is dit seizoen voorzien van GPS-RTK hiermee kan de machine zelf sturen met een nauwkeurigheid van 2 cm. Hier mee is de Vervaet ook voorbereid voor het rijenbemesten van drijfmest op maisland.