Drijfmest rijenbemesting

Evers Garanno 3

Maart 2015: Veehouders die gebruik maken van derogatie mogen geen gebruik meer maken van kunstmestfosfaat. Daardoor wordt de benutting van fosfaat uit drijfmest steeds belangrijker. Wij hebben geïnvesteerd in een rijenbemestingssysteem voor drijfmest op basis van GPS-RTK. De maïszaaimachine legt in een tweede werkgang (door middel van GPS-RTK) de maïskorrel precies op de plek waar het drijfmest is geïnjecteerd.