Groenbemester zaaien

Evers Freiberger vastetandcultivator met een werkbreedte van 8 meter.
Deze cultivator levert ook prima werk op gedorst maïsland.