Plaats specifiek bouwlandbemesten

Evers Garanno 6Evers Garanno 5Met de huidige scherpe bemestingsnormen is bemesten topsport geworden, drijfmestgiften van rond de 30-35 m³ rundveemest op maisland zijn de standaard vandaag de dag, Om  deze mest toch zo efficiënt mogelijk te benutten is drijfmest rijenbemesting een zeer goede toepassing. De specialebemester injecteert om de 75 centimeter 2 stroken mest op 12 -14 cm diepte . Door middel van GPS techniek wordt de plaatsing van deze mest op kaart geregistreerd en vastgelegd.  Met deze gegevens kan de trekker met maiszaaimachine een aantal dagen na het bemesten de mais precies tussen de meststroken zaaien, dit alles met een nauwkeurigheid van 2.5 centimeter.

Door het gebruik van rijenbemesting stijgt de P-efficiëntie met 50%, doordat de mest in een “depot” in de grond ligt  blijft de stikstof langer in ammoniumvorm aanwezig wat het risico op uitspoeling aanzienlijk verkleind.  Een betere P en N efficiëntie leveren  een positieve bijdrage aan de resultaten van de kringloopwijzer.